WRIST CAMERA

Wrist Camera
Máy ảnh cổ tay Robotiq được thiết kế để thực hiện các ứng dụng công nghiệp với Robot đa năng. Dạy các bộ phận mới và phát hiện các tính năng một cách nhanh chóng để đảm bảo việc chọn có thể lặp lại
Phần cứng và phần mềm có tầm nhìn dễ dàng nhất dành cho Robot đa năng
Định vị các bộ phận khác nhau trong môi trường có cấu trúc hoặc không có cấu trúc
Thích ứng nhanh chóng với các thay đổi trên bảng làm việc và nhiệm vụ
Tạo mô hình trực quan dựa trên tệp CAD của bất kỳ phần nào
Đọc mã vạch và mã 2D
Hoạt động với mọi trình độ chuyên môn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Universal-robots UR3 , UR3E UR5 , UR5E UR10 , UR10E UR16, UR16E
Trường nhìn tối thiểu (cm) 10 x 7.5 10 x 7.5 10 x 7.5 10 x 7.5
Trường nhìn tối đa (cm) 36 x 27 64 x 48 100 x 75 71 x 54
Kích thước phần tối thiểu
(% trường xem)
10% 10% 10% 10%
Kích thước phần tối đa
 (% trường xem)
60% 60% 60% 60%
Chiếu sáng tích hợp 6 đèn LED khuếch tán ánh sáng trắng
Phạm vi tiêu điểm 70 mm đến vô cùng
Khả năng tương thích Khả năng tương thích: Universal Robots UR3, UR5 và UR10 với bộ điều khiển CB3.1 trở lên
Link tài liệu Download