Universal Robot Ứng Dụng Trong Công Ngiệp

Universal Robot Ứng Dụng Trong Công Ngiệp

Cobots từ Universal Robot đang mang lại sự tự động hóa linh hoạt cho các nhà sản xuất thuộc mọi quy mô. Từ lắp ráp đến sơn, từ xếp hàng đến bắt vít, từ đóng gói đến đánh bóng, từ ép phun đến hàn hoặc bất kỳ nhiệm vụ xử lý nào bạn có thể nghĩ đến, gia đình cánh tay robot của chúng tôi có thể giúp bạn đạt được năng suất cao hơn

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA HỆ THỐNG

Robot Universal trong bài toán hàn tự động

Robot Universal trong bài toán hàn tự động

Robot Universal ứng dụng trong bài toán hàn tự động

Hệ thống gắp linh kiện điện tử sử dụng robot UR-3

Hệ thống gắp linh kiện điện tử sử dụng robot UR-3

Hệ thống dùng camera phát hiện vị trí linh kiện, sau đó truyền dữ liệu sang robot để đi đến chính xác vị trí và hút linh kiện.

Hệ thống bắt vít tự động sử dụng robot UR-3

Hệ thống bắt vít tự động sử dụng robot UR-3

Hệ thống thay thế con người để bắt vít lên sản phẩm là mặt đồng hồ xe máy, sau khi bắt vít xong robot sẽ gắp sản phẩm sang công đoạn tiếp theo,

Với yêu cầu:

                       + Lực bắt lên sản phẩm phải đủ theo yêu cầu khách hàng

                       + Không được bỏ sót vít

                       + Cycle Time: 30s/1 sản phẩm