Hiển thị trực quan

Hiển thị trực quan

GOT mang đến nghệ thuật thiết kế đồ họa cho sản xuất đến toàn thế giới.

Các dòng sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu đa dạng của nơi sản xuất.

GOT tự hào có chức năng tiên tiến, có thể hoạt động như một cổng kết nối các thiết bị tự động hóa công nghiệp khác, trong khi vẫn hoàn toàn đảm bảo được yêu cầu về tăng năng suất và hiệu quả.

Danh mục sản phẩm

GOT 1000 Series

GOT 1000 Series

GOT2000 kế thừa tất cả các tính năng của sê-ri GOT1000, và áp dụng chế độ cài đặt chức năng tinh vi hơn, tiên tiến hơn.
Model Specifications Catalog
GT16
5.7",6.5",8.4",10.4",12.1",15" size
65536 colors TFT LCD display
Dowload
GT15
8.4",10.4",12.1", 15" size
65536 colors TFT LCD display
Dowload
GT14
5.7" size 65536 colors TFT
LCD display
Dowload
GT11
5.7" size 16 to 65636 colors TFT
LCD display
Dowload
GT10
5.7" size 16 to 65636 colors TFT
LCD display
Dowload
GOT 2000 Series

GOT 2000 Series

GOT2000 kế thừa tất cả các tính năng của sê-ri GOT1000, và áp dụng chế độ cài đặt chức năng tinh vi hơn, tiên tiến hơn.
Model Specifications Catalog
GT27
5.7",8.4",10.4",12.1", 15" size
65536 colors TFT LCD display
Dowload
GT25
8.4",10.4",12.1" size
65536 colors TFT LCD display
Dowload
GT27
8.4",10.4 size 65536 colors
TFT LCD dislay
Dowload
GT27
4.3" Wide, 65536 colors TFT
LCD display
Dowload
GOT SIMPLE
Lineup
GS2110-WTBD
Display 10" size
GS2107-WTBD
Display 7" size
Dowload