Hệ thống thu thập dữ liệu

Hệ thống thu thập dữ liệu

Hệ thống thu thập dữ liệu do công ty cổ phần điện công nghiệp Nam Việt cung cấp giúp người vận hành cũng như người quản lý nắm bắt được những thông tin cụ thể và chân thực nhất thông qua những sơ đồ, số liệu , thời gian thực tế hiện trực tiếp trên màn hình hiển thị tại từng công đoạn dây chuyền. 

Từ những dữ liệu được hệ thống tổng hợp, người quản lý sẽ dễ dàng đưa ra được những phương hướng sản xuất và vận hành phù hợp nhất. Từ đó, góp phần đưa nhà máy hoạt động một cách hiệu quả và năng suất làm việc cao hơn.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý giám sát nhiệt độ

Hệ thống quản lý giám sát nhiệt độ

Hệ thống tự động thu thập dữ liệu nhiệt độ môi trường, nhiệt độ động cơ và hiển thị trên HMI
Kiểm soát nhiệt độ môi trường và sản phẩm .
Khi nhiệt độ sản phẩm và nhiệt độ môi trường chênh nhau nhỏ hơn ±1.5ºC mới mở cửa lấy động cơ ra khỏi băng chuyền

Hệ thống quản lý và sử dụng hộp số, jig,cdc

Hệ thống quản lý và sử dụng hộp số, jig,cdc

Hiển thị báo vị trí hộp số cần sử dụng.
Nâng cao hiệu suất , giảm thời gian tìm hộp số.
Kiểm soát thời gian bảo hưỡng hộp số, chất lượng hộp số.
Quản lý hệ thống cấp phát hộp số tự động bằng phần mềm.
Quản lý hộp số dự phòng.
Lưu dữ liệu số lần khớp hộp số tương ứng với từng Motor.
Trực quan hóa bằng sơ đồ trực tuyến hiển thị trạng thái và vị trí sử dụng của hộp số.

Hệ thống quản lý phần mềm đo điện trở

Hệ thống quản lý phần mềm đo điện trở

Check barcode chọn mã sản phẩm.
Soft sẽ xuất tín hiệu cho tủ điều khiển đúng yêu cầu đấu nối cho mã sản phẩm đó.
Bộ điều khiển sẽ tự động  tổ hợp mạch đấu nối đúng với mã động cơ đưa ra các Bước đo cho " Đồng hồ đo điện trở"