HỆ THỐNG NESPOM

HỆ THỐNG NESPOM

Hệ thống giám sát hiệu suất máy do công ty cổ phần điện công nghiệp Nam Việt cung cấp giúp người quản lý thu thập được những thông tin cần thiết liên quan đến hiệu suất máy,trạng thái vận hành, người vận hành của từng máy.Từ những giữ liệu thu thập được giúp người quản lý dễ dàng đưa ra được những phương thức sản xuất và vận hành một cách phù hợp nhất.

1- Giảm thời gian,chi phí nhân công để nhập vào file excel tạo báo cáo theo tuần, theo tháng, theo năm..

2- Giảm được thiếu xót trong quá trình thu thập dữ liệu bằng tay , tăng độ chính xác trong kiểm tra đo lường.

3- Khả năng đáp ứng nhanh với bất kỳ sự cố nào thông qua các cảnh báo, giảm được thời gian máy chờ sản phẩm cũng như dừng máy,máy bị lỗi.

4- Đưa ra các quyết định đầu tư cho các thiết bị, tiết kiệm năng lượng hơn.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA HỆ THỐNG