Giải pháp ANDON SYSTEM

Giải pháp ANDON SYSTEM

Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất(ANDON) do công ty cổ phần điện công nghiệp Nam Việt cung cấp giúp người quản lý thu thập được những thông tin cần thiết liên quan đến quá trình sản xuất, dây chuyền cũng như công đoạn làm việc của từng công nhân.Từ đó giúp người quản lý đưa ra được những kế hoạch sản xuất,cách thức làm việc cũng như năng lực của người công nhân trong mỗi dây chuyền.

1) - Tính toán được thời gian làm việc của từng công nhân theo từng giai đoạn(thời gian, mã động cơ, theo vị trí lắp ráp, nhân viên,v.v.v).

2) - Giảm được sơ sót trong quá trình thu thập dữ liệu bằng tay, tăng độ chính xác trong khâu kiểm tra vận hành.

3) - Thời gian làm việc của công nhân cũng như dây chuyền được kiểm soát chặt chẽ một cách hiêu quả hơn.

4) - Đẩy mạnh năng lực, thời gian xử lý công việc đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.

Hình ảnh ứng dụng đã triển khai hệ thống