Cầu dao tự động cho bảng mạch, điều khiển (MCB)

Model
Breaking
capacity Icu(ka)
Number
of poles
Rated
current In (A)
Catalog
BV-D
30 mA,300mA
2 4
25 , 40 , 63
Download
BV-DN
4.5
1P+N
6 , 10 , 16 , 20 , 25 ,32 , 40
Download
BH-D6 
6
1 2 3 4
0.5 , 1 , 1.6 , 2 , 3,…, 40 , 50 , 63
Download
BH-D10
10
1 2 3 4
0.5 , 1 , 1.6 , 2 , 3,…, 40 , 50 , 63
Download
BH-DN 1P 
4.5
1P+N

 

6 , 10 , 16 ,20

 

Download
KB-D
 
1 2 3 4
32 63
Download
BHW-T4
4.5
1 1P+N 2 3 4
3 , 4 , 6 ,… , 40 , 50 ,63
Download
BHW-T10
10
1 1P+N 2 3 4
3 , 4 , 6 ,… , 80 , 100 , 125
Download
BVW-T10
30mA ,100mA,
300mA
1P+N 3P+N
16 , 25 ,32 ,.., 32 , 40 , 63
Download

 

BVW-T
30mA ,100mA,
300mA
2 4
5 ,6 ,10 ,…, 63 , 80 ,100
Download

 

Liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng về sản phẩm cũng như hỗ trợ về dịch vụ tốt nhất.