Cầu dao ngắt khí (ACB)

AE-SW-Loại cố đinh
(Fix type)
AE-SW-Loại di động
(Withdrawable type)
Breaking
capacity Icu(ka)
Number
of poles
Rated
current In (A)
Catalog
AE630-SW
AE630-SW
65 3 , 4 630
Download
AE1000-SW
AE1000-SW
65 3 , 4 1000 Download
AE1250-SW
AE1250-SW
65 3 , 4 1250 Download
AE1600-SW
AE1600-SW
65 3 , 4 1600 Download
AE2000-SWA
AE2000-SWA
65 3 , 4 2000 Download
AE2000-SW
AE2000-SW
85 3 , 4 2000 Download
AE2500-SW
AE2500-SW
85 3 , 4 2500 Download
AE3200-SW
AE3200-SW
85 3 , 4 3200 Download
AE4000-SWA
AE4000-SWA
85 3 , 4 4000 Download
AE2000-SW
AE2000-SW
100 3 , 4 2000 Download
AE2500-SW
AE2500-SW
100 3 , 4 2500 Download
AE3200-SW
AE3200-SW
100 3 , 4 3200 Download
AE4000-SWA
AE4000-SWA
100 3 , 4 4000 Download
AE4000-SW
AE4000-SW
130 3 , 4 4000 Download
AE5000-SW
AE5000-SW
130 3 , 4 5000 Download
AE6300-SW
AE6300-SW
130 3 , 4 6300 Download

 

Liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng về sản phẩm cũng như hỗ trợ về dịch vụ tốt nhất.