Cầu dao khối dạng đúc (MCCB)

Model
NF30/NV 30
-CS
NF32/NV32
-CV/SV/HV
NF63/NV63
-CV/SV/HV
NF125/NV125
-CV/SV/HV/SGV/SEV/LGV/
HGV/RGV/HEV
Catalog
Rated current In (A)
3 5 10 15 20 30
3 4 (5) 6 10 (15) 16 20 25
(30) 32
3 4 (5) 6 10 (15) 16 20 25 (30)
32 40 50 (60) 63
(100) 125 150 175
200 225 250
Download
Number of poles
2 , 3 2 , 3 2 , 3 , 4 2 , 3 , 4  
Model
NF160
-SGV/LGV/HGV
NF250/NV250
-CV/SV/HV/SGV/SEV/LGV/
HGV/RGV/HEV
NF400/NV400
-CW/SW/SEW/HEW/REW
NF630/NV630
-CW/SW/SEW/HEW/REW
 
Rated current In (A)
125-160
(100) 125 150 175 200 225 250
 125-160 140-200 175-200
 80-160 125-250
200 225 250 300 350 400
300 350 400 500 600 630
Download
Number of poles
2 , 3 , 4 2 , 3 , 4 2 , 3 , 4 2 , 3 , 4  
Model
NF800/NV800
-CEW/SEW/SDW/HEW/REW
           NF1000-SEW

 

NF1250
-SEW/SDW
NF1600
-SEW/SDW
 
Rated current In (A)
400 450 500 600 700 800
      500 600 700 800
           900 1000
600 700 800 1000
1200 1250
800 1000 1200 1400
1500 1600A
Download
Number of poles
3 , 4 3 , 4 3 , 4 3 , 4  

 

Liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng về sản phẩm cũng như hỗ trợ về dịch vụ tốt nhất.