Thiết bị tự động hóa » Mitsubishi » PLC »

Số lượt xem: 5936

Các loại PLC họ FX
         

                                                  
            Khối cơ bản họ FX1N                                         Khối cơ bản họ FX1S

                                                      
         Khối cơ bản họ FX2N                                               Khối cơ bản họ FX3U

                                                 
          Khối cơ bản họ FX3G ( NEW )                                              
 
Thông số chung:Sản phẩm khác:

Ngôn ngữ

Hot Line

04.3564.2305

Thống kê

Lượt truy cập: 1225740

Trực tuyến: 2


Sản phẩm ngẫu nhiên